We maken het extra ingewikkeld

EER IN WERKEN

In je team of groep moet samenwerking in werken plaatsvinden tussen alle expertises denkbaar. Ook de samenwerking buiten je team met externe partners moet leiden tot de uitvoering van creatie en verkoop.

Mehdi Horstmanshoff | Ulft, zaterdag 5 mei 2018

Nadere omschrijving

Alles in acht nemend zijn we aan het einde van de dag bezig om te groeien. Door wat we doen, hoe we dat doen en waarom we doen wat we doen. Het gaat erom samen te werken met experts, als het even kan van over de hele wereld. Dat is om iets zinvols toe te voegen aan al wat er is.

Werkgebieden zijn inclusief de gebieden nieuwe zakelijke ontwikkeling, partnermanagement en verkoopprogramma’s. Als individu en als onderdeel van een geheel draag je niet alleen bij aan een product. Je moet je inspannen om ongebreideld nieuwsgierig te blijven en daarmee verbazing te creëren. Werken dus. Zodoende is de kans groter om revolutie en evolutie te ontsteken in één of meerdere branches.

Het is de diversiteit van teamleden, teams en de ideeën die leiden tot innovatie en dat moet door alles heenlopen waar je mee bezig bent. Van verwondering in techniek tot het serieus bijdragen aan het milieu en onze omgeving.

Sluit je je bij zo’n bedrijf of initiatief aan, dan kun je er van uitgaan dat wanneer je de planeet verlaat, je de wereld een klein beetje beter hebt gemaakt.

Je verkooporganisatie moet opbrengsten genereren die de voortgaande ontwikkeling van producten en services voeden. Dan kan dat op zijn beurt andere levens positief verrijken, zo mogelijk over de hele wereld. Je verkoopteam is toch op vele manieren het gezicht naar je kleinste en grootste klanten.

Beschrijving: bral!

Je zult het klein- en grootzakelijke landschap moeten (leren) kennen. Er moeten strategieën bedacht worden en plannen gesmeed om de markt te bewerken en te groeien.

Er zal nauw samengewerkt moeten worden binnen een variëteit van kanalen en partners. Zij moeten zakelijke oplossingen en producten leveren aan je diverse klanten.

We Maken Het Extra Ingewikkeld-Nieuws Blog MultiMedialist Mehdi Horstmanshoff-Pic04

Heb je voor je doelgebied waar dan ook een marktplan, implementeer dat dan. Overdenk de dingen, maar denk het niet stuk want dan raak je verlamd. De geldbron moet gecoördineerd worden en partnership-activiteiten in de markt gestuurd. Regionale vraagsturing in doelgebieden moet gestuurd worden.

We versterken en beïnvloeden interne en externe programma’s door samenwerking op en in alle gebieden. Regelmatig laten we ons inspireren door eerdere successen en de expertise van onze partners om de schaal en snelheid op te voeren.

Detaillering om in te verdrinken

Heb ervaring in verkoopadvies en zakelijke transformatie-oplossingen. Ontwikkel kanaalgroei en kanaalstrategieën gericht op kleine en gemiddelde zakelijke klanten.

Met jouw ervaring moet je een uitgebalanceerde aanpak hebben inzake korte termijndoelstellingen. En dat terwijl je duurzame waarde tovert voor klanten en partners maar ook voor wat betreft de toekomstige vraag. En breng dan ook uitgebreide ervaring mee op het gebied van de kleine en gemiddelde ondernemers.

Zo zie je maar weer hoe vooral onnodig ingewikkeld alles gemaakt kan worden. Daar zit altijd een deels bedoeld en deels onbedoeld doel van hogerhand achter. Op alle niveau’s worden stommiteiten en briljante dingen uitgehaald. De één weet dit echter beter te verpakken dan de ander…

Sleutelbegrippen

Kijk, je bent uiteindelijk zo sterk als de mensen om je heen. Derhalve moet je weten hoe je een goed team in elkaar zet en hoe een team te motiveren. Creëer een omgeving waarin samengewerkt wordt en waarbinnen men wordt gestimuleerd om werkelijk het allerbeste werk mogelijk te leveren. Heeft een project extra ondersteuning nodig, spring jij er direct in om alle mogelijke middelen te mobiliseren. Je moet er zeker van zijn dat alle problemen straf worden afgehandeld.

We Maken Het Extra Ingewikkeld-Nieuws Blog MultiMedialist Mehdi Horstmanshoff-Pic03

In producten en zaken gaan we natuurlijk geen bochten afsnijden. We doen het goed of we doen het niet. Daarvoor is het hoogste niveau van integriteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheid nodig. In alles wat je doet, iedere dag weer. Wees een vertrouwde adviseur die doet wat hij zegt en altijd doet wat het beste is voor het bedrijf.

Gaap: klant-, partner- en teamverbanden

Klanten- en partnerbehoeften kunnen vaak uniek zijn. Wees daarom supersnel op de voeten en verbindt en beïnvloedt de juiste mensen binnen en buiten je bedrijf. Wees een figuur waar men graag naartoe stapt, zo wordt je vanzelf een leider. Men vertrouwt je en je voelt je comfortabel in ruige situaties. Ruim disputen op, onderhandel en trek de moeilijkste problemen naar je toe om deze zo moeiteloos met weinig kabaal af te wikkelen. Conflicten zou men moeten zien als mogelijkheden om te laten zien wat je kunt.

Je moet er van overtuigd zijn dat communicatie de sleutel tot succes is. Je moet flink kunnen dromen en actief praten over en luisteren naar eindeloze mogelijkheden – met klanten en teamgenoten. Om je er van te vergewissen dat het meest innovatieve idee realiteit wordt, moet je perspectief herkennen. Je moet geduldig kunnen luisteren naar ieder detail en je committeren aan dat wat goed is. Alleen zo kunnen we vooruit komen.

Ken uzelve – sterke punten, zwakheden en mogelijkheden – maar ken zeker ook de mensen om u heen die tegen suggesties en kritiek kunnen. Zorg dat je met alle soorten mensen goed kunt omgaan. Als je geconfronteerd wordt met een stevige mogelijkheid, weet dan met wie en wanneer je moet verbinden. Zorg dat de mensen je kennen en weten dat je een echte teamgenoot bent en dat je weet wat er voor nodig is om te winnen.

Strategie, oplossingen en blahblah

Draag er zorg voor dat jij de interne en externe oplossingen laat samenkomen om ingewikkelde zakelijke problemen eenvoudig en innovatief op te lossen. Creëer competitieve en nieuwe strategieën, daarmee kun je de toekomst vormgeven. Dat kun je doen door naar het waarom en waarom-niet te vragen. Hiermee strip je het probleem van niet-essentiële elementen en identificeer je wat relevant is. Zo handelend ben je in staat om te zien wat er zit aan te komen. Daarmee ook trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de groei.

Denk helder na, altijd en overal. Simplificeer complexe problemen en distilleer grote beslissingen tot de kern. Het is zelden eenvoudig, vrijwel nooit. Sommige beslissingen vragen je om onorthodox te werk te gaan. Ook nadat er reeds de nodige tijd en energie in zijn gestopt – maar jij beheerst het spel. Houd je aan diepe analyse, wijsheid en ervaring om beslissingen te nemen gebaseerd op kwaliteit en tijd.

Streef naar excellentie in alles dat je doet. Door wisselende prioriteiten, urgente klantenbehoeften of een laatste duw om kwartaalresultaten te behalen, moet je druk aankunnen. Dagelijks werk je eraan om energie en tijd te kanaliseren. Daar waar nodig geacht zet je jouw tijd en middelen in. Je houding moet van niet-opgeven zijn. Dingen moeten afkomen, in het bijzonder in het licht van verzet en tegenslag. Wees in staat om iedere gelegenheid te baat te nemen om ondertussen anderen te steunen om hun doelen te bereiken.

Kijk voor meer informatie ook op Nieuws.

MultiMedialist – contact

Geef een reactie