Paralyse Door Analyse

Te Veel Denken Verlamt


Alles is al eens overdacht

Met te veel nadenken kun je gedachten en ideeën stuk denken. Er blijft dan niets meer over van de oorspronkelijke vonk. Wat schiet je daarmee op? Niets, je verdeed tijd en blijft met niets achter. Sterker nog, terugtrekking en angst zijn de overblijfselen van de oorspronkelijke gedachte(n). Paralyse is verlamming staat tot verlamd door analyse.

Iets onderzoeken of doorrekenen is soms zinvol, maar vaak ook niet. Want is een beslissing negen van de tien keer toch al genomen? Om het even wat trouwens. Denk na over de grote beslissingen die een mens gedurende het leven neemt. Waren deze goed doorwrocht en helemaal doorberekend? Het antwoord is een eenvoudige nee. De gedachte kwam op en de beslissing was reeds genomen.

Terugkijkend vouwt men dan redenen tot het doen om de beslissing heen. Omdat we denken dat we dat moeten doen. Een goede advocaat kan dat overigens ook, maar dat even geheel terzijde. Waar het om gaat is dat je niet moet aarzelen. Doe, geef gas, ga, pak, grijp, vuur, gooi. Te veel ge-analyseer verlamt.

Ambacht leren

Niet lang geleden kwam ik in aanraking met een bedrijf dat mensen een ambacht leert. In de maakindustrie waar men concrete producten maakt. Iets dat je vast kunt houden. Wat als halffabricaat verwerkt wordt in weer iets anders. Of als eindproduct want ook dat kan.

Van het een kwam het ander en er ontstond een overeenkomst. Het bedrijf leidt mij op en ik lever volledige inzet om de leerstof mij zo goed mogelijk eigen te maken. De volgende plicht bestaat er uit dat het bedrijf mij koppelt aan een ander bedrijf waar het betreffende ambacht dringend nodig is.

Mijn plicht is dan 320 werkuren te maken waarbij de verdiensten naar het bedrijf gaan die mij het ambacht leerde. Zo verdien en werk je de eerder gemaakte kosten weg. Daarna kunnen bedrijf en leerling/gezel definitief met elkaar ‘de bedstee in’.

Paralyse Door Analyse-Nieuws Blog MultiMediaList Mehdi Horstmanshoff 02
Luister niet te veel naar anderen

CNC: Computer Numerical Control

Het betreft het ambacht van CNC operator. CNC staat voor Computer Numerical Control en is een systeem in de maak-industrie waarmee men draai- en freesmachines bestuurt. Ook snij- en stansmachines bijvoorbeeld kun je met behulp van CNC aansturen. Het CNC-systeem is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan. Aanvankelijk rudimentair waarna dit zich met gelijke tred ontwikkelde met de automatisering.

Er is met CNC sprake van het schrijven van zogenaamde G-regels. Dit is feitelijk programmeren: het schrijven van opdrachtregels zodat een machine weet wat hij moet doen. Het programma wordt vervolgens ingeladen in de software van een machine.

Gedurende het schrijven van programmaregels kun je tussentijds het programma simuleren. Dat is essentieel omdat je ziet wat er gebeurd en of alles klopt. Op de machine loop je programmering nog eens na. Dat biedt de mogelijkheid om eventuele fouten te herstellen of aanpassingen te doen om het proces te optimaliseren.

Paralyse Door Analyse-Nieuws Blog MultiMediaList Mehdi Horstmanshoff 03
De mening van anderen doet er over het algemeen niet toe

Kortom, ik leer in acht weken tijd CNC-programmeren en de draai- en freesmachines bedienen. Met vijf dagen in de week van acht tot vijf naar school gaan. En ’s avonds en in het weekend oefenen en leren.


De maak-industrie

De industrie van het maken is ge-wel-dig. Je hoort er niet zo veel van terwijl men geweldig geld verdient. Nederlanders blijken vooral goed om creatieve oplossingen te verzinnen en uit te voeren. Duitsers, Zwitsers, Japanners, Oostenrijkers en Noord-Italianen blijken vooral goede machinebouwers te zijn.

In de Achterhoek blijken prachtige bedrijven te zitten die er echt wat van kunnen in de maak-industrie. Dat zijn juweeltjes in het industriële landschap. En daar wil ik tussen zitten en gebruik van maken, er deel van uit maken en er geld in verdienen. Er zijn grote en kleine bedrijven, jonge en oude bedrijven en bedrijven die grote batches produceren èn bedrijven die alleen custom made produceren.

Paralyse Door Analyse-Nieuws Blog MultiMediaList Mehdi Horstmanshoff 04
DMG MORI SEIKI freesmachine

Gespecialiseerd of gewoon gegeneraliseerd produceren in bulk en grote partijen, het kan allemaal. En de mogelijkheden als je het hebt over drie-assige, vijf-assige en zelfs negen-assige machines. Die machines als bedrijfsmiddel en kapitaal zijn prachtig om te zien en nog beter om aan te werken.

Ambacht

Ik kan hier nog uren en dagen over doortetteren, zalig! Het is gewoon te gek om mee bezig te zijn. Concreet werk en niks geen online onzin en geleuter. Over zaken die je niet vast kunt pakken, wat een verschil…

Trouwens, opgeleid worden in dit ambacht zodat je echt iets kunt, is geen studeren. Studeren doe je alleen aan een universiteit. Studeren doe je ook niet op het HBO want dat is een school met schoolse educatie uit schoolboeken.

Een vak leren en een ambacht je eigen maken doe je door te doen, na te denken en boeken door te ploegen. Door te kijken en te luisteren naar leermeesters en ervaren lui.


Verspanen door draaien en frezen

Paralyse Door Analyse-Nieuws Blog MultiMediaList Mehdi Horstmanshoff 05
Aan machines werk je aan een werkstuk

Verspanen betekent materiaal weghalen, verwijderen en d’r afhalen. Dat gebeurt door gereedschappen die in de machine hangen door middel van een ’turret’. Denk hierbij aan de gevechtskoepel bovenop een tank, ook dat noem je een ’turret’. In sommige machines hangt men honderden stuks gereedschappen. En met die gereedschappen verspaan je aan het opgespannen werkstuk. Dan zijn er machines met meerdere assen. Hoe meer assen, hoe meer bewerkingen verricht kunnen aan het werkstuk.

Er zijn veel facetten aan het verspanen door middel van draaien en frezen. Dat moet niet onderschat worden. En dat is ook direct het mooie ervan.


En nu?

Wordt vervolgd.


Kijk voor meer informatie ook op Nieuws.

Geef een reactie