Jaja, alles in Ordnung

Orde?

Is regelmaat orde en is orde in regelmaat dubbele regelmaat? De voortdurende stroom in jobstijdingen houdt aan in alle regelmaat. Het blijft hierbij apart dat het nieuws nauwelijks goed nieuws meldt. Bijvoorbeeld dat er een aantal hectaren bos groeit in het Amazonegebied. Men kan toch moeilijk volhouden dat het publiek dit niet interessant vindt. Of is het toch zo dat alleen slecht nieuws boeit en goed nieuws langs je heengaat? Waarom niet uitproberen om een maandlang alleen goed nieuws te melden. En dan onderzoeken hoe de geestesgesteldheid van de kijkers er voor staat. Wie weet wat voor effect dit sorteert.

Vroeger

Dichter bij huis. Op persoonlijk en microniveau. Ik werd grootgebracht met de warmte die er voorhanden was. Wat later kreeg ik de gezonde puberkolder in de kop en wilde en ging weg de wijde wereld in. Terwijl ik nog jong was. En toen ik de eerste keer mijn thuis verliet was ik zeventien. Na lange tijd kwam ik weer terug en om later voor altijd weg te blijven. In het Westen van het land in de Randstad probeerde ik werk te vinden maar ze vonden me te jong. Ze zeiden tegen me „Ga naar huis waar je thuishoort” en daar kreeg ik de tranen van in de ogen. Maar ik was al lang weg van thuis en zou ook nog lang wegblijven. Zo ging dat in de orde der dingen, zeg ik nu en terugblikkend.

Verliefd

Verliefd werd ik ook op prachtige jongedames. Maar dat werkte niet altijd wederkerig en ik durf te schrijven dat mijn hart een keer of tien werd gebroken. Dat vertelde ik natuurlijk niet tegen anderen. Het zou nog lange tijd duren voordat ik in de armen werd gesloten. En ondertussen was ik al lang weg van huis en zou ik inmiddels ook niet meer terugkeren.

Destijds probeerde ik als het ware mee te liften met iets of iemand die een kans zou bieden. Een kans waarop is nu nog steeds onduidelijk. Je werd er moedeloos van en van verbazing ging je er van knarsetanden. Alles leek langs me heen te gaan en in en om mij leek slechts leegte te heersen. Ik ging er van overmatig denken. En toch was ik reeds lang weg van thuis, zoals het hoort.

Falen en slagen

Terug naar de regelmaat waar het mee begon. In de wanorde van de hiervoren beschreven zoektocht zit regelmaat. De orde van het falen en de leegte. Daar staat tegenover dat slagen en de (schijn)volheid hiervan ook orderlijk verloopt. Dus geen nood, wat er ook gebeurt, waar je ook bent, wat je ook doet, alles verloopt uiteindelijk in een bepaalde orde. Hopen we…..

Geef een reactie