Zakelijk en Legal

Music Business Course

In april 2015 startte ik vanuit interesse de Music Business Course bij de School of Audio Engineering destijds in Rotterdam. De inhoud ging over de zakelijke en juridische aspecten in de muziekbusiness anno nu. Ook de aspecten ondernemen i.c.m. met de online mogelijkheden en ecosystemen kwamen veelvuldig ter sprake en werden breed en diep behandeld.

Als mensen mij vroegen “Waarom doe je dit?”, dan was steevast het antwoord “Omdat ik het leuk vind”. En dat was ook zo. De lessen werden in het Engels gegeven en brachten nogal wat huiswerk met zich mee. Als je je verdiept in de muziekbusiness en er goed bij stilstaat wat er allemaal bij komt kijken, dan schrik je. Sta er dan ook bij stil dat slechts enkelen die zich geroepen voelen tot het artiestendom, het ook zullen maken. Dat betekent dat meer dan 99% het niet gaat redden.

De muziekbusiness behelst uiteraard nog veel meer dan alleen de artiest die optreedt en muziek maakt. Achter het hele gebeuren zit vele stromen aan administratie, handelingen en data. En er zitten meerdere verdienmodellen achter die elk hun eigen kasstromen kunnen creëren. Razend interessant dus.

Waarom doe je dit? Omdat ik het leuk vind natuurlijk!

SAE: School of Audio Engineering

Dit instituut ontstond in de jaren zeventig vorige eeuw in Australië en leidt op tot ‘audio engineer’, de persoon die de stukken muziek in de studio opneemt en tot een geheel smeedt. Vroeger ging dat analoog en inmiddels digitaal of in een combinatie hiervan. In de jaren tachtig kwam er een tweede opleidingsaanbod bij, nl. film en video. Eind jaren negentig een derde type opleiding in de vorm de digitale wereld online, alles t.a.v. het web. Hoe creëer je online inhoud, wat is dat eigenlijk, wat zijn de ontwikkelingen geweest en waar gaat het mogelijk naartoe?

Zelf volgde ik in 2006-2008 Web Development & Web Design en leerde alles over vorm, kleur, lettertypen, inhoud, weergave, verhoudingen, uitstraling, user interface en gebruik. Ook over het begrip netwerk en data, een-en en nullen, bits en bytes, databases, veiligheid en encryptietechnieken kwamen aan bod. Daar gooiden ze bovenop het werken met de ‘pro applications’ van onder meer Adobe, de Creative Suite en Microsoft en Apple applications.

Inhoud op zak

Voor optimalisatie van online doelstellingen en methoden ben ik in ieder geval meer dan goed toegerust. En zonder schroom durf ik te beweren dat dit niet iedereen gegeven is. Velen hebben zich iets eigen gemaakt door eenvoudigweg maar wat te gaan rondklikken. Dan kun je wel goed in iets worden en de handelingen kunnen verrichten, maar waar is de achtergrond, het inzicht en overzicht?

Met de hele online ecosystemen die er tegenwoordig zijn, denk met name aan de bekende Google-omgeving, kun je vlot een hele business line opzetten. En daarmee een of meerdere kasstromen creëren zonder een overhead aan personeel. Maar het blijf aankomen op kwaliteit, net zoals in de muziek. Als het niet echt deugd en het blijkt broddelwerk te zijn, wordt het uiteindelijk niets.

Geef een reactie