Handelen op afspraak

Handel en wandel

Heeft uw bedrijf wel eens berekend wat bijv. voorcalculaties en prijsopgaven per jaar kosten? Waarschijnlijk niet omdat u dat onder ondernemersrisico schaart. Toch loont het op zeker dit wel te doen en dat kan eenvoudig door de uren en de medewerkerkosten te noteren

U krijgt dan direct een model om in het vervolg mee te werken. Een groter voordeel is dat u de handel en wandel van deze bedrijfsactiviteit op kostenniveau in kaart brengt.

Natuurlijk, de kost gaat voor de baat uit en offreren leidt niet altijd tot een overeenkomst om uw goederen, diensten of services te gaan leveren. Wel kunt u op deze kosten gaan letten en dat is winst.

Afspraak is structuur

Als u binnen uw bedrijf afspraken kunt opzetten voor de tijd en moeite die gestopt kunnen en mogen worden in het doen van offertes, ontstaat daarmee een structuur. En dat nu is het meest voordelig want binnen deze nieuwe structuur kunt u altijd afwijken indien nodig.

En toch houdt u dan de kosten van het offertesysteem binnen de lijnen, want u kunt terugvallen op uw structuur. Bovendien gaat u tijd winnen, omdat u systematisch te werk gaat en op basis van afspraken prijsopgaven creëert.

Handelen op afspraak-Blog Nieuws MultiMedialist Digitale Dienstverlening en Management
Photo by Martin Reisch on Unsplash

Een offertestructuur en -systeem gaat onderdeel uitmaken van de interne bedrijfsinformatie. De kosten worden inzichtelijk en bieden houvast. Dan kunt u hier ook meer informatie uithalen. Denk bijv. aan het meerdere malen niet krijgen van een opdracht terwijl deze toch scherp geoffreerd was, dacht u!

Misschien was dat niet zo en weet u nu wel waarom de opdracht niet aangenomen kon worden. We laten ‘het gunnen’ als subjectieve factor hier voor nu buiten.

Een offertestructuur en -systeem biedt houvast en daarmee overzicht op de lange termijn.

Afspraken nakomen

Een offertesysteem voorzien van prijzen, omschrijvingen, beeldmateriaal en tekeningen werkt. U kunt dan preciezer werken met minder tijdverlies. Toezeggingen en afspraken nakomen t.a.v. prijsopgaven worden beter ingevuld.

En dat kan MultiMedialist voor u organiseren en opzetten in een ‘cloud-systeem’ zodat uw bedrijf hier goed mee kan werken. Altijd en overal. Leg gerust contact met ons voor het maken van een afspraak.

Team MultiMedialist – contact

N.B. Header photo by Craig Garner on Unsplash

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Geef een reactie