Vastgoedcommunicatie deel 1

Communiceren over vastgoed

Vastgoedcommunicatie deel 1-Blog Nieuws MultiMedialist Digitale Dienstverlening en Management

Enige tijd geleden ben ik jarenlang actief geweest op een afdeling verkoop-marketing van ’s lands grootste projectontwikkelaar. Daar communiceerden we offline en online over nieuwbouwprojecten. Dat was telkens naar aanleiding van onderzoek, marktbewegingen en wat er zelf in de vastgoedportefeuille zat. Dat laatste is feitelijk de voorraad grond en/of belangen in gebieden en stukken land. En van voorraad moet je uiteindelijk ook af.

Werd een nieuwbouwproject definitief dan was er een meestal sprake van een standaard communicatieplan, vastgoedcommunicatie dus. Je zet je voorraad in de etalage en laat weten wat je te koop hebt. Daar kwamen vooraankondigingen aan te pas, advertenties daar waar nuttig geacht en budgettair passend, mogelijkheden tot voorinschrijving, nieuwsbrieven en ga zo maar door.

Over vastgoedcommunicatie en nieuwbouw

Het is al met al een aparte tak sport, omdat een huis door de bank genomen de grootste aankoop is die een mens doet in zijn/haar leven. De locatie blijkt het het belangrijkste gevolgd uiteraard door de prijs. Het aanbod werd gedifferentieerder naarmate het economisch voor de wind ging en soberder en kleinschaliger toen het allemaal een stuk minder ging. Aan de kant van projectontwikkelaar gaat het strikt genomen om risico-afdekking en aan de afnemerskant -de consumenten- om woongenot en op de lange termijn een investering.

Campagnes en projecten

Vastgoedcommunicatie deel 1-Blog Nieuws MultiMedialist Digitale Dienstverlening en Management

Feitelijk draai je telkens dezelfde campagne: een project ontstaat, komt tot leven, wordt aangekondigd, voorverkoop, inschrijvingen en start verkoop. Zit het economische tij tegen, dan heeft marketinglawaai maken geen of zeer weinig effect.

En omdat een nieuwbouwproject bij een projectontwikkelaar ergens in de tijd definitief wordt (en anders wordt afgeblazen), komt het ook de balans. Dan moet de trein doorrijden met alle kosten, lusten en lasten van dien. Zo kan het voorkomen dat men blijft zitten met wat losse voorraad nieuwbouwwoningen. Dan kan een project administratief ook nog niet van de balans en heeft dan een drukkend effect.

Wonen is extreem belangrijk en het bepaalt nogal wat in een mensenleven: het woongenot maar is tegelijkertijd ook een grote kostenpost.

Ervaring in vastgoedcommunicatie

Het communiceren over vastgoed, onroerend goed, de bouw, projectontwikkeling is behoorlijk complex. Er komen meerdere disciplines aan te pas. Het verloopt tegenwoordig merendeels via online kanalen. Te weten de website, vaak een aparte projectwebsite, cloud-omgevingen voor inschrijvingen, koop, meerwerk en financiële zaken. Denk ook aan nieuwsbrieven, vooraankondigingen i.c.m. traditionele media. Vergeet ook niet aan online-omgevingen voor het bekijken van meerwerkopties en de financiële consequenties.

MultiMedialist heeft gedegen en langdurige ervaring hierin opgedaan, zie hiervoor o.a. multimedialist.nl/voortdurende-kracht. Heeft u als ontwikkelende aannemer of projectontwikkelaar behoefte aan echte meerjarige know-how, dan komen we graag in gesprek. We kunnen adviseren en zijn operationeel sterk in het uitvoerende werk. Neem daarom contact met ons op.

Team MultiMedialist – contact

BewarenBewaren

Geef een reactie