Wat is MultiMedialist?

WAT IS MULTIMEDIALIST

MultiMedialisme

MultiMedialist is mul-ti-me-dia-list de; mv (hij die gebruik maakt van en tevens advies geeft in het gebruik maken van) verschillende media, nl. beeld, tekst en geluid: multimedia-pc. Techniek en wijze van presenteren van informatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel tekst-, (bewegend) beeld- als geluidsmateriaal.

Mehdi Horstmanshoff | zaterdag 10 maart 2018

MultiMedialist adviseert

Met een sterke focus op marketing en communicatie. Dat begon als volgt. Op 10 maart 2008 werd HMH idee (drie jaar later werd dit MultiMedialist) gesticht als dienstverlener in digitaliseringsprojecten. Geboren uit het feit dat binnen het bedrijf waar ik destijds in vaste dienst was, een meer- en minderwerk applicatie werd ontwikkeld. Dit idee ontstond door gedachtewisselingen tussen een collega en mij. Alle informatie terzake was versplinterd en deze wilden wij bundelen. Dat zou de keuzemogelijkheden voor bouwkundige projectleiders automatiseren en daardoor de gegevensstroom veel beter hanteerbaar maken.

Om enkele in te schakelen derden sneller aan te sturen ontstond zo HMH idee. Ik was echter nog steeds in vaste dienst en naar volle tevredenheid actief als content manager voor een groot kantoor en bedrijf. Een andere ontwikkeling die leidde tot MultiMedialist was de volgende. Korte tijd later kocht ik privé een camper in de Verenigde Staten. Omdat ik hierover veel vragen kreeg, schreef in mijn vakantie een professioneel businessplan en stichtte een jaar later USCamper. Dit deed ik naast mijn vaste baan min of meer als hobby.

De opgedane kennis en ervaring binnen de vaste baan en vanuit HMH idee, kon ik uitstekend kwijt in USCamper. Omgekeerd kon ik ook nieuwe kennis goed kwijt binnen mijn vaste baan als contentmanager. Omdat ik in de vaste baan functioneel direct onder het hoofd verkoop en marketing viel, pikte ik langdurig en voortdurend kennis op van directe marketing- en verkoopcollega’s. Dat gaat heel hard als je daar ook nog eens voor open staat.

Einde 2010 besloot ik mijn online kennis en ervaring onder te brengen onder de nieuwe naam van MultiMedialist en zelfstandig ondernemer te worden. Zodoende zei ik mijn vaste baan op en veranderde de bedrijfsnaam HMH idee in MultiMedialist. De werkgever bleek mij nog enige tijd nodig te hebben en huurde mij vanaf begin 2011 in. Vanuit MultiMedialist begon ik nieuwe klanten te helpen met marketing en communicatie, ondernemingsplannen en andere initiatieven.

We pakken het bedrijfsbreed aan

Wat is MultiMedialist-Nieuws Blog MultiMedialist

De bedrijfsbrede aanpak ontstond door de online en offline activiteiten die ik reeds verrichte binnen het vaste dienstverband. Toen daar in 2008 het zijdelingse initiatief HMH idee erbij kwam, verrijkte dit het inzicht. Vervolgens kwam daar het tweede zijdelingse initiatief bij in 2009 waarbij bedrijf USCamper neergezet werd met twee compagnons. Deze operatie begon vanuit een hobbygedachte, maar omdat ik graag doorzet en volhoud, professionaliseerde dit zich snel.

Zodoende startte ik begin 2011 met veel kennis en ervaring op zak. In de loop van datzelfde jaar werd ik tot drie keer toe gevraagd mij als bestuurder aan te sluiten bij een nieuw bedrijf en de directeursrol te vervullen. Na de derde keer heb ik op basis van vastgelegde afspraken die rol en functie aanvaard. Opnieuw was het nodig het bedrijfsbreed aan te pakken. Daar leent zich marketing en communicatie prima voor. En helemaal als je de vrije hand hebt.

Start met een mission statement. Dat dwingt tot het formuleren van kerngedachten en een scherpe focus.

Vanuit een centrale bedrijfsdoelstelling ontwikkelde zich de website die in mijn tijd driemaal werd doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. Op de “hoekpunten” van de site werden social mediakanalen neergezet. Er werden Linkedingroepen in het leven geroepen. Geadverteerd en geworven. Trainingen opgezet en gegeven. Nieuwsbrieven uitgedaan. Gecommuniceerd tot en met. Er ontstond een sfeer van professionaliteit en een gezonde kasstroom.

Ook hier was het een kwestie van stug doorgaan met een niet aflatende drang. Bij problemen werd niet te lang stilgestaan, maar deze werden kordaat afgewikkeld. Ik hoefde niet per sé aardig gevonden te worden. Ik moest gerespecteerd worden door anderen te respecteren. Alle mogelijke kansen ter uitbreiding werden snel gewogen en wel of niet aangepakt. Het was een voortdurende stroom van initiatieven. Bedrijfsbreed denken dus.

Zakelijke advisering

Zo kwam het dat ik steeds meer vragen kreeg hoe iets zakelijk aan te pakken en voor elkaar te krijgen. De nadruk daarbij lag vaak op het vlak van online. Van marketing tot communicatie, van centrale site tot social mediakanalen en van nieuwsbrieven tot het optimaliseren van dat alles. Als je daar altijd mee bezig bent gaat het vanzelf in je poriën zitten. Maar het blijft daarbij een gegeven dat je jezelf wel telkens blijft afvragen wat de effectiviteit is. Scherp blijven nadenken dus.

Veel activiteiten kunnen langs gebaande paden met bewezen effectiviteit. Wat werkt, dat werkt en blijf daar verder vanaf. Laat die processen lopen als ze goed lopen. Andere zaken verdienen wel vernieuwing en aanpassing. Soms is disruptief te werk gaan handig. Dat ontstaat de ene keer spontaan en vanzelf, de andere keer moet je het die richting in duwen. Ook tegengas uit welke richting dan ook laat je soms gebeuren. Je kunt er voor opzij gaan of er tegenin gaan, mits effectief uiteraard.

Over marketing en communicatie heb ik veel geleerd door het te bestuderen. Lees erover, denk erover na, praat erover en kijk naar grote voorbeelden. Daarnaast maak je je het eigen door er voortdurend mee bezig te zijn. Ook moet je zo veel mogelijk kennis pikken, lenen en gebruiken van anderen. Gedurende dit alles kom je veel poeha en geroeptoeter tegen, betweters en vermeende specialisten, geschoolde adviseurs enz. Daarbij zij aangetekend dat diploma’s, certificaten en cursussen bij kunnen dragen aan geloofwaardigheid. Laat je echter niet van de wijs brengen want een “tiet met diploma’s” is geen garantie voor succes en de waarheid. Uiteindelijk wil iedereen iets verkopen.

Kortom, Als je er ontvankelijk voor bent, kun je je die hele materie van marketing en communicatie eigen maken. Omdat ik zelf zo heb geopereerd, ben ik er zakelijk in gaan adviseren.

Voordeel door professionaliteit

Mijn voordeel is dat ik veel heb gedaan, doe en zal blijven doen. Gewoon omdat het zo gaat. En omdat ik er zo mee omga, ben ik professioneel. MultiMedialist staat voor veel dingen open: voor marketing en communicatie, voor zakelijke initiatieven, bedrijfsmatige verbeterprocessen, trainingen, verkoopdoelstellingen, voor businessplannen. Onderliggend is altijd de effectiviteit en het avontuurlijke element. Gericht op gezonde kasstromen en beheersing van kosten en kosteninzicht. Uw bedrijf kan daar het voordeel mee doen. Doe dat dan ook en neem contact op.

Je moet gewoon voortdurende groei en verbetering zien te realiseren, wat het ook moge kosten. Lees daarom ook Doorzettingsvermogen en Closing The Deal.

MultiMedialist – contact

Geef een reactie