ROI overtreffen

ROI: HOGER EN HOGER

Wat krijg ik ervoor terug, wat kost dat en wat levert het op. Dat zeiden we vroeger en nu horen we regelmatig ROI. Maar wat bedoelt men er eigenlijk mee?

ROI staat voor “return on investment” en wordt onterecht vaak voor van alles en nog wat geroeptoeterd. Soms word dat te veel en dat is begrijpelijk. ROI komt neer op netto winst gedeeld door de investeringskosten. Da’s toch vaak wat anders dan bedoeld.

Mehdi Horstmanshoff | Ulft, zaterdag 31 maart 2018

Investeren en opbrengsten

Het makkelijkst laat zich investeren en opbrengsten kenschetsen door het voorbeeld van planten. Geschikte grond, goed zaad, verzorgen, in de zon plaatsen en regelmatig water geven. Dat is de basis die altijd geldt. Binnen dat algemene raamwerk zijn er vele varianten mogelijk, zeker. Welk zaad hoort in welke grond en juist in de zon of wel?

Nu omgezet naar de praktijk van een bedrijf betekent het bijvoorbeeld investeren in medewerkers of in uzelf als ondernemer. Geef medewerker X wegens veranderende wetgeving, denk aan de AVG 25 mei a.s., een behoorlijke training om een certificaat of diploma te halen. Dat betekent 1 of meerdere dagen afwezig waardoor zijn of haar werk niet gedaan wordt. Dat levert een achterstand op.

De aansluitende vraag is of de afwezigheid en het behalen van een certificaat of diploma juist niet op de langere termijn meer oplevert. Ja, door de bank genomen doet het dat. Let wel op de kosten want ook de op dat moment niet gedane arbeid kost geld. En de training of cursus ook. En let erop dat de betreffende collega niet binnen al te korte tijd het bedrijf verlaat!

De voorwaarde hierbij is dat het nieuw geleerde aan moet sluiten op de praktijk en het werk binnen uw bedrijf. Als het dat doet dan wordt er al meer sprake van ROI al klopt dat niet 100% omdat er eigenlijk veel verder moet worden doorgerekend. ROI houdt namelijk netto winst gedeeld door de investeringskosten in.

Definitie investeren

ROI overtreffen-Nieuws Blog MultiMedialist

Investeren is middelen inzetten om op termijn de vruchten te kunnen plukken. Welke middelen is natuurlijk duidelijk, namelijk middelen afkomstig uit de kasstroom of reserveringen van het bedrijf. Welke vruchten wordt een ander verhaal want dat is immers afhankelijk van uw branche.

Is uw bedrijf een producent of een productiebedrijf dan investeert u in wat vaste en vlottende kapitaalgoederen worden genoemd. Tijd en energie zijn ook investeringen. Dan zijn daar nog de uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. Voordat we nog verder uitweiden in economisch taalgebruik en begrippen, de definitie van investeren is duidelijk.

De vraag is natuurlijk welke ROI er uitrolt. En valt dat goed te bepalen en vast te stellen?

Over het algemeen wel want is bijvoorbeeld de voorraad van een grondstof of halffabrikaat op, dan vult het bedrijf deze aan. Is een productiemiddel aan vervanging toe, denk aan machines en computers, dan is het ook goed te overzien.

Is er nieuwe kennis nodig om bij te blijven dan wordt het iets lastiger want hoe meet je dat na de investering. Ook bij het ontwikkelen van een nieuw product zijn de zaken lastiger te overzien, omdat je afhankelijk kunt zijn van omstandigheden die buiten je macht liggen.

Maak een scenario

Sterker nog, bedenk meerdere scenario’s en rekenmodellen. Zo moeilijk is dat niet en met een Excel of Numbers sheet kom je al heel ver. Daarnaast zijn er meer dan genoeg voorbeelden en rekenmodellen te vinden waaruit geput kan worden. Zo’n scenario is eigenlijk een planning waarin duidelijk wordt “Wat als dit, wat als dat” en wat levert dat dan op.

Met een scenario onderbouw je een visie op een investering. Toegegeven, voor reguliere en kleine bedrijfsinvesteringen is een draaiboek niet nodig. Nee, scenario’s zijn handig bij grote uitbreidingen en ontwikkelingen. Het kan dan duidelijker worden welke ketens van gebeurtenissen in werking zullen worden gesteld na het doen van een investering. En dan kan de mogelijke of te verwachten opbrengst ook duidelijker worden. Daarmee wordt de ROI in kaart gebracht inclusief de eventuele risico’s.

Wat kost dat, wat levert dat op

Het blijft een legitieme vraag natuurlijk. Een vraag die je in het simpelste huishouden kunt stellen. En in het groot in het bedrijfsleven en de politiek. Of in een internationaal ruimtevaartprogramma. Ondernemen blijft voortdurend verdergaan met investeren, want stilstand is achterstand.

Een status quo blijft nooit lang gehandhaafd, want er is de concurrentie of krapte op de arbeidsmarkt. Gaat het allemaal minder economisch dan wordt er ook wel eens chique gesproken over desinvesteren. Da’s echter gewoon bedrijfsmiddelen verkopen zodat ze ook van de balans afgaan.

Van gedachten wisselen hierover en modellen bespreken?

MultiMedialist – contact

N.B. Header photo by rawpixel on Unsplash

Geef een reactie