SWOT voor 2018

Een SWOT voor 2018

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threaths. Het jaarplan 2018 voor uw bedrijf is al lang klaar en daarin zijn de vier punten waar SWOT voor staat natuurlijk in verwerkt. Een SWOT-analyse hoeft niet alleen opgenomen te zijn in bijv. een businessplan, maar past zeker ook in een jaarplan.

Het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen, heeft het grote voordeel dat opnieuw duidelijk wordt waaraan gewerkt moet worden. In uw bedrijf kan dat marketing zijn of betere verkoopprestaties. Misschien moeten de administratieve stromen foutlozer of is er dringend vers personeel nodig.

Sterke punten

Want als een bedrijfsproces al goed loopt kan het voortgaan al dient het e.e.a. wel in de gaten gehouden te worden. En wellicht kunnen de sterke punten nog verder uitgebouwd worden. Via marketing kan een sterk punt ook nog eens verder in het zonnetje gezet worden. M.a.w. laat de markt waarin uw bedrijf opereert weten waar uw merk en werk gewoon steengoed in is.

Opgelet moet worden dat niet onevenredig veel aandacht gaat naar de bedrijfsmatig sterke punten. Zodanig dat de zwakkere punten ondersneeuwen en geen of te weinig aandacht krijgen. Gebeurt dat onverhoeds wel, dan zal uw komende SWOT medio 2018 er anders uit gaan zien. Niet goed voor de onderneming en niet goed voor uw collega’s en personeel.

Zwakke punten

Het kan zijn dat u als directeur of directeur-eigenaar te rooskleurig naar de eigen onderneming kijkt. In dat geval mist u de zwakke punten of schuift u ze onder het tapijt. Los van uw ‘gut feeling’ is het risico op die valkuil altijd aanwezig. Omring u dus met enkele intimi die niet schromen kritisch te zijn en open.

Bedrijfsmatig zwakkere punten kunnen ook ten positieve uitgebuit worden in de zin van marketing. Is een verbetering eenmaal ingezet dan kunt u hiermee marketingtechnisch de boer op. Laat het weten en verspreid het nieuws. Het is altijd aanleiding om content en nieuws te genereren. Bovendien verbetert u intern iets in het bedrijf.

SWOT voor 2018-Blog Nieuws MultiMedialist Digitale Dienstverlening en Management

Zoet en zuur wisselen elkaar nu eenmaal af, dat geldt ook voor de vier punten in een SWOT-analyse.

Kansen en bedreigingen

De sterke en zwakke punten uit een SWOT-analyse hangen sterk samen met de kansen en bedreigingen (het derde en het vierde punt uit de SWOT) voor uw bedrijf en onderneming. Zakelijke kansen zijn er altijd, zo ook de zakelijke (be)dreigingen. Daar kunt u weleens van wakker liggen of door de waan van alledag te weinig bij stilstaan. Een advies van MultiMedialist kan uitkomst bieden.

Door kennis en ervaring met een uitgebreid netwerk, kan MultiMedialist altijd door een andere bril naar de onderneming kijken. Door ervaring met vele bedrijfsprocessen en informatie van uw kant kan er door stevige gedachtenwisselingen een uitstekend advies afgegeven worden.

Team MultiMedialist – contact

N.B. Header photo by Samuel Zeller on Unsplash

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Geef een reactie