B L O C K C H A I N

VERTROUWEN GEDISTRIBUEERD: BLOCKCHAIN

Bedoeld als technologie om banken te ondermijnen, is blockchain een technologie die door onder meer banken wordt omarmd als mogelijkheid veel processen efficiënter en veiliger te maken. De bedenker van de blockchain (van crypto currency bitcoin) schreef in 2008 een verhandeling waarin het idee beschreven werd van een virtueel betaalmiddel. Inmiddels kennen we dit betaalmiddel als bitcoin. De technologie erachter is de blockchain.

Blockchain maakt het mogelijk dat het betaalmiddel uitgewisseld kan worden zonder de traditionele tussenpersoon bank. Dat maakt dat het vertrouwen op een derde partij niet nodig is. In plaats van één centrale autoriteit die alles controleert, wordt de controle juist uitgevoerd door iedere deelnemer in het netwerk. Het proces bestaat dan ook uit ketens die aan elkaar geschakeld zijn en daarmee onlosmakelijk. Deze technologische methode is destijds bedacht door Satoshi Nakamoto.

Voorbeeld: de structuur van bitcoin

Transacties met bitcoins worden opgeslagen in een soort online kasboek. Dit kasboek is de blockchain en deze bestaat uit blokken van transacties. Elk nieuw blok bevat via codering ook de informatie uit het blok ervoor. Zo ontstaat een lange ketting van informatie. Rommelen met voorgaande blokken kan niet, omdat dan ook alle daarop volgende blokken informatie moeten worden bewerkt.

De bitcoin wordt niet uitgegeven door een centrale bank, maar ontstaan door een mining process. Vergelijk dit met het delven in goudaders wat men vroeger deed. Bitcoins kunnen gecreëerd worden door een computer naar een code te laten zoeken. Zodra de code gevonden is kunnen alle computers in het netwerk het verificatieproces starten.

BLOCKCHAIN-Blog Nieuws MultiMedialist Digitale Dienstverlening en Management
PHOTO BY FRE SONNEVELD ON UNSPLASH

Blockchain basiskennis

Blockchain is in aanleg een database met een aantal specifieke eigenschappen. Gegeven de naam is de blockchain te visualiseren als blokken in een netwerk die allen met elkaar zijn verbonden via kettingen. Verdere visualisatie van het netwerk betekent het zien van een openbaar grootboek. Binnen dit grootboek worden in intervallen van tien minuten voortdurend transacties overgenomen in een nieuw te vormen blok. Hierna wordt het nieuwe blok verbonden met het vorige blok.

Blockchain gedistribueerd

Blockchain betekent distributie want zo werkt het ook. Het kan niet geïsoleerd bestaan. Het netwerk bestaat uit meerdere servers en soortgelijke toepassingen die uiteraard niet bij elkaar hoeven te staan. Net zoals het internet wereldwijd is verbonden, is blockchain dit ook. Binnen het netwerk van de blockchain vinden dus transacties plaats die binnen datzelfde netwerk gekopieerd worden. Wijzigen in een van de blocks wordt een zeer lastige en vooral opzichtige klus.

Door de netwerkopzet is het nagenoeg onmogelijk iets te wijzigen. Iets te wijzigen aldus zonder dat het opvalt. Alle relevante kenmerken en data van een transactie worden geregistreerd en, zeer belangrijk, gecontroleerd door medegebruikers van de blockchain. Door deze procesroute is blockchain als technologie en methode een zeer veilig systeem gebleken.

Twee belangrijke technieken

Een datastructuur die blockchain genoemd wordt, dient als back-end database. De blockchain is een tijdvaste, onbetwistbare database die alle transacties binnen het systeem heeft vastgelegd van het begin af aan. Iedere transactie binnen het blockchainnetwerk bezit een eigen lokale kopie van de hele database en omdat de nodes door middel van algoritmen consensus bereiken, blijven alle kopieën synchroon.

Een peer-to-peer netwerk voor communicatie, blockchain als decentraal functionerend systeem.

Ethereum maakt net als de bitcoin gebruik van een cryptografische identificatie-eenheid. Dit zogenaamde ‘token’ heet bij de bitcoin BTC en bij Ethereum ETH. De bitcoin dient als een cryptografisch beveiligde eenheid van waarde, valuta en munteenheid. Het bitcoin protocol noemen we de cryptocurrency. ETH dient als een cryptografisch beveiligde eenheid van waarde, valuta en brandstof voor het Ethereum protocol.

Het blockchainnetwerk verandert een traditionele client-server constructie in een netwerk waarin de nodes zowel client als server zijn. Hierdoor wordt het hele netwerk gedecentraliseerd. Een ander bijkomend voordeel is dat er geen sprake meer kan zijn van een ‘singel point of failure’. Het systeem kan door het decentrale karakter dus niet meer zomaar crashen. De kwetsbaarheid van het blockchainnetwerk is dus minimaal.

Advies over blockchain

Bezint eer ge begint. Past u daarom ook goed op voor onduidelijke consultants dan wel grote partijen die wat betreft blockchain snel op de rijdende kar zijn gaan zitten om een graantje mee te pikken. Verdieping in de techniek en toepassingen is noodzakelijk en dat is kennis die u niet na een paar internetartikeltjes opdoet. Inzicht krijgen kost tijd en dat is niet erg, maar juist goed. Bovendien zal blockchain zich voorlopig nog verder moeten bewijzen. Uiteraard zijn er wel de nodige aanwijzingen dat blockchain werkt en geschikt voor veel doelstellingen.

MultiMedialist begon reeds in 2013 blockchain te leren kennen en dat betekent daarom voor u betrouwbare kennis en ervaring die u kunt inschakelen. Misschien overweegt u een bedrijfsproces verder te optimaliseren en een deelproces te robotiseren? Of wenst u eerst eens stevige basiskennis op te doen over blockchain? We kunnen u professioneel adviseren en kosteninschattingen opstellen zodat het eventueel investeren in de blockchain weloverwogen beslist kan worden.

MultiMedialist – contact

N.B. Header photo by John Salvino on Unsplash

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Geef een reactie