Niet de laatste ronde

NOG EEN RONDE

Het is 30 december en de één na laatste dag van 2017. Het houdt niet op want 2018 komt er aan en met gezwinde spoed. Wat is er veel voorgevallen van 1 januari 2017 tot en met nu. Het is dat ik niet een dagboek heb bijgehouden, letterlijk een dagjournaal met de dagelijkse beslommeringen erin neergepend. Het is in ieder geval niet de laatste ronde.

Het jaar begon vrijwel onmiddellijk met de serieuze en kostbare afwikkeling van een zakelijke bankkwestie. Na de voortgang bleek onontkoombaar dat wanneer het e.e.a. een bank gunstig uitkomt procedures 100% vastliggen. Hier wordt onder geen beding van afgeweken mits het eenzijdig wel uitkomt. Afwijken en flexibel te werk gaan is soms uit den boze en houdt het in dat geval zakelijk tot op de millimeter.

Ronde 1: ondernemen en zaak voeren

De eigen zaak liep al jong in het jaar averij op door het verlies van een klant hetgeen vanzelfsprekend resulteerde in omzetverlies. Er werden onmiddellijk maatregelen om a) nieuwe klanten te winnen en b) de bestaande klanten te behouden. Opletten hierbij want anders ben je verplicht te lang te schaken op twee borden.

Ook werden er nieuwe initiatieven ontplooid om ‘new business’ naar binnen te trekken. Nog belangrijker echter bleken de zakelijke stappen die gezet werden om juist afscheid te nemen van een aantal elementen die a) al te lang pruttelden en niet voldoende rendeerden en b) zakelijk al enige tijd niet meer interessant waren. Het nieuwtje was eraf, het was inmiddels tot ballast verworden. Dus kortom, liquideren.

Niet De Laatste Ronde-Blog Nieuws MultiMedialist Digitale Dienstverlening en Managemen
Photo by Gary Chan on Unsplash

Ronde 2: van 2017 naar 2018

Verder bleek dat zakelijke kwesties in 2017 enkele keren kleverig en klonterig in elkaar staken. En omdat ikzelf graag de controle behoud over de te zetten stappen, kan het frustreren als je (te) afhankelijk bent van anderen. Een gezonde mate van afhankelijkheid in een samenwerking is uiteraard iets heel anders, maar in ketens van informatie-overdracht of beslissingsbevoegdheid wordt het een ander verhaal.

Voorts blijken een aantal controle-instituten en vestigingen uiterst discutabel op te treden. Met een willekeur, ongeïnteresseerdheid en onkunde die stuitend is. Een enkele keer bekruipt je dan het gevoel omringt te zijn door niets anders dan amateurisme en stompzinnigheid. Bij nadere overdenking klopt dit natuurlijk zeker niet altijd. Medewerkers en anderen zitten vaker wel dan niet gevangen in wat men procedures en routes noemt.

Niet die van het lichtzinnige en oppervlakkige soort, maar die van structurele verandering.

Ronde 3: wat brengt de toekomst

De toekomst brengt in ieder geval voor 2018 wat mij betreft puur optimisme. Niet die van het lichtzinnige en oppervlakkige soort, maar die van structurele verandering. Veranderingen ten positieve en ten opzichte daar waar we afscheid van nemen, nl. 2017. Zakelijk ligt er voor MultiMedialist er een breed en diep terrein open wegens de verandering van provincie, regio en plaats.

Deze 2018-toekomst geeft nu reeds aan dat er andere kaarten gedeeld zullen gaan worden. Positieve verrassingen worden van harte welkom geheten en negatieve uitwassen zullen vroegtijdig kort en snel ontworteld worden. Lariekoek en flauwekulverhalen worden niet geaccepteerd en per direct afgeschoten, wegwezen!

MultiMedialist inzetten

Zet MultiMedialist in voor de door u gewenste bedrijfsmatige veranderingen, verstevigingen en opwaardering. Het is het dubbel en dwars waard. Bestand tegen zakelijke hectiek, multi-inzetbaar en flexibel, voor zakelijke veranderingen en aanpassingen en tegen zwak bedrijfsmatig verzet gebaseerd op non-argumenten.

Prettige jaarwisseling en een goed uiteinde.

MultiMedialist – contact

N.B. Header photo by Joel Muniz on Unsplash

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Geef een reactie