Kennis investeren in Blockchain

KENNIS VERGAREN OVER BLOCKCHAIN IS INVESTEREN

Kennis is macht

Het gebeuren blockchain doet denken aan het begin van andere ooit grote ontwikkelingen. De auto, het vliegtuig, de radio, de televisie, het gas in Slochteren, het internet. Dergelijke ontwikkelingen in nieuwe kennis starten in een bubbel, er ontstaat een hype en iedereen gaat roeptoeteren over crypto currencies and Initial Coin Offerings (ICO).

Mehdi Horstmanshoff | MultiMedialist, zaterdag 3 februari 2018

De onderliggende techniek van crypto currencies is de blockchain. Met de blockchain zijn andere sectoren ook aan te passen. Alleen al de gezondheidszorg en overheid zijn in het oog springende kandidaten. Blockchain is niet meer onderbelicht, maar zit wellicht nog in de sfeer van cultus. Dat moet veranderen.

Technologie en cultus

Nog eens voor alle duidelijkheid: de techniek van blockchain maakt een transparant en door alle betrokkenen te controleren systeem mogelijk. Daarmee is het een gezonde techniek en kennis om toegevoegde waarde digitaal op te voeren, controleren en te volgen. Bedrijfskundig gezien is hier sprake van een bedrijfsproces dat met en door blockchain opnieuw wordt neergezet. Waar hebben we in 2017 ontwikkelingen gezien waarbij de blockchain werd toegepast?

Voorbeelden zijn eenvoudig online te vinden. Interessanter zijn wellicht de ontwikkelingen inzake de overheid en de blockchain. Wereldwijd zijn er meer dan genoeg staten die overwegen eigen digitale valuta te munten. Daarmee kan er waarde worden toegevoegd aan de technologie van blockchain en de economie. Daardoor kunnen ook verdere terreinen van de overheid worden verkend die aanmerking komen voor de toepassing van blockchain.

In de staat Delaware in de Verenigde Staten werden blockchain-initiatieven aangekondigd in 2017. Een waarbij de archivering van overheidsstukken wordt overgeheveld naar een open grootboek. En een tweede initiatief waarin de mogelijkheid wordt geboden aan particuliere ondernemingen om al het uitgegeven of uitgezette zakelijke vermogen, aandelen en/of rechten, op blockchain-wijze in te richten.

Estland maakt het nog bonter doordat men de blockchain gebruikt om nieuwkomers in het land door middel van een e-residency-programma eenvoudig een verblijfsvergunning te verlenen. In het Verenigd Koninkrijk is met blockchain getest om te zien hoe het kan worden gebruikt om uitkeringen te betalen.

Blockchain in de kinderschoenen

Denkt u eens terug aan de eind jaren negentig van de vorige eeuw, zo’n twintig jaar geleden. Dat was de periode waarin allerhande zoekmachines voor op het internet ontwikkeld, gebouwd en getest werden. In zo’n fase ontstaat er aanvankelijk een wildgroei aan bedrijfjes, bedrijven en andere initiatieven. Daarna volgt er in de volgende fase een shake-down. Alle initiatieven die zich niet staande weten te houden verdwijnen, vallen om en verdampen. Samenwerkingen en versterkingen ontstaan, fusies vinden plaats enz.

De correctie in de markt maakt schoon en enkele bedrijven die zijn blijven staan gaan voort op de ingeslagen weg. Daarbij wordt vaak gekozen voor een bepaalde techniek. Soms ontstaan er twee stromingen met verschillende methodieken. Dat hoeven niet altijd de beste technieken te zijn overigens. Andere factoren zoals het kunnen financieren, het samengestelde team en zakelijke eigenwijsheid spelen namelijk een rol. Daarbij zijn ook macro-economische factoren zeker niet uit te sluiten als invloeden.

Kennis investeren in Blockchain-MultiMedialist Mehdi Horstmanshoff 02

Als de markt volwassen is geworden, kan er nog beter worden afgestemd bij welke vraagstukken blockchain oplossingen kan bieden en waar juist niet. De voortschrijdende inzichten zullen blijven bestaan.

Aan die kennis ontbreekt het in de praktijk nog bij de meeste bedrijven. Als we kijken naar de staat van volwassenheid waarin de blockchaintechnologie momenteel verkeert, dan leidt dat al snel tot de conclusie dat de mate waarin bedrijven blockchain inzetten nog in de kinderschoenen staat.

Het is niet moeilijk om te bepalen hoe de markt in combinatie met bedrijven die zich bezig houden met en zich richten op blockchain, in elkaar steekt. Het grootste deel zit in de prilste fase. Ze weten nog bijna niets, hebben geen ervaring, geen modellen, geen visie. Een veel kleiner deel is een fase verder. Zij hebben weinig ervaring, meer ideeën en een vage visie. Een nog veel kleiner deel is een stap verder en het kleinste deel heeft de zaken op orde.

Het grootste deel van alle initiatieven en bedrijven inzake blockchain zit nog in de baby- en kleuterfase.

Uw organisatie en blockchain

Misschien heeft u er nog helemaal niet over nagedacht. Of heeft u hier en daar wat kennis opgepikt. Wellicht heeft u wel een paar persoonlijke onderzoekjes gedaan. Of geïnvesteerd in Crypto Currency. Hoe dan ook, stel uzelf de volgende vragen.

Uw bedrijf deelt op zeker met andere partijen gegevens. De deelnemers hieraan muteren regelmatig aan die gegevens. Na mutatie van gezamenlijke gegevens zal er gecontroleerd moeten worden. En de belangrijkste vraag is vervolgens of er nu een partij deelneemt die er tussenuit kan. Dat scheelt geldt middelen en vermindert controles.

Concurrenten voor zijn

Nee, blockchain is niet de heilige graal of een wondermiddel. Dat bleek het internet ook niet te zijn. Wel loont het de moeite om te investeren in de kennis binnen uw bedrijf. Gaat dat nu niet maak dan een reservering voor wat er komen gaat. Niets doen is zoals in alle gevallen geen optie.

Daar MultiMedialist zich al enige richt op de kennis en de inzet van blockchain, wisselen we graag met u van gedachten over wat te doen en vooral wat niet te doen. Er zijn verschillende scenario’s en modellen te bedenken. Deze kun je bedrijfsmatig vertalen naar de inzet van middelen, tijd en bezetting. Blockchain dus.

MultiMedialist – contact

Geef een reactie