De definitie van advies

HOE DEFINIEER JE ONLINE ADVIES

Online is digitaal

Er wordt zakelijk wat af-geadviseerd en de vraag is direct of dat nuttig is. Dan is er ook de vraag wat de kwaliteit is van de vele adviezen. Met het „Internet of Things” in het achterhoofd is er de kans dat het adviseren eigenlijk nooit kan ophouden. Hoe verhoudt zich dit zakelijk ten opzichte van de tijd en kosten die dit allemaal vergen?

Mehdi Horstmanshoff | 10 februari 2018

Wat verstaan we onder advies

Advies vragen betekent dat een expert in 1 of meerdere vakgebieden gevraagd wordt na te denken over veelal een strategische vraagstuk. Zakelijk gezien betekent dit vaak dat bedrijf X een product heeft of heeft ontwikkeld en dit wil gaan verkopen.

De adviseur in kwestie zal negen van de tien keer de nog niet goed uitgedachte vraag van de opdrachtgever moeten omzetten in een kernvraag. Zo’n vraagstuk wordt vervolgens professioneel onderzocht door de adviseur en beantwoord. Voor de adviseur betekent dit analyse, conclusie en vaak een… advies. Let op, de uitvoering van het advies en opname hiervan in het bedrijfsmodel staat de klant vrij. Het eventuele gevolg vanuit het opvolgen van een advies blijft onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Een andere variant kan zijn om de invalshoek van bedrijf X anders of scherper te formuleren. Het advies wordt dan meer een gekozen richting vanuit de gedachte van een bepaalde bedrijfsstrategie. Denk bijvoorbeeld aan een voor het bedrijf reeds bestaande markt waarin een nieuw product of dienst moet worden geïntroduceerd. Heeft de adviseur te maken met een groter bedrijf dat is verdeeld in meerdere werkmaatschappijen dan is informatie misschien wel intern aanwezig maar versnipperd. Dan betekent dit voor de adviseur verzamelen en structureren.

Gaat het om online advies?

Gezien het feit dat de wereld van online zo snel is gegroeid binnen ruim twee decennia, is online advies wel erg breed. Dat zal zich dus moeten toespitsen op speelvelden en vakgebieden. Heeft het betrekking op politieke en maatschappelijke componenten en dient het bijvoorbeeld het sociale domein? Gaat het om de koppeling met groeiscenario’s betreffende personeelsuitbreiding binnen een internationaal bedrijf?

Laten we online advies eens toespitsen op een nieuw en concreet product dat deels leunt op reeds bestaande technieken in combinatie met nieuwe elementen. Er kan dan geadviseerd worden om de introductie van het nieuwe product in de markt op poten te zetten. Dit is grotendeels een online operatie van marketing en communicatie met een planning, budget en scenario met daarin uiteraard ook offline componenten in zich. Dit advies zal dan naast een mogelijk reeds aanwezig productieplan komen te liggen.

Als het online advies voor de introductie van een nieuw product aangenomen en uitgevoerd wordt, zal de doelstelling vanuit het advies ter harte worden genomen. En daar kan op gestuurd worden ten aanzien van de planning, kosten en het gewenste effect.

De definitie van advies-MultiMedialist Mehdi Horstmanshoff

Online advies specifiek gemaakt

Online advies kan uit technische aspecten bestaan. Werken de hoofdsite met inhoud en aanvullende online kanalen naar behoren? Is de achterliggende techniek geoptimaliseerd en is er ruimte voor groei en aanvulling? Online advies kan ook bestaan uit meer strategische gedachten met tactische uitwerkingen. Het advies wordt dan vanzelf abstracter en theoretischer. Het gevolg is dan dat het nieuwe gedachtepatroon wat wordt is gekomen uit het advies, moet worden overgebracht aan de organisatie.

Een online advies dat abstracter is gaat dan meer de kant op van “Wat doen we als bedrijf?”, “Hoe doen we X of Y als bedrijf?” en “Waarom doen we X of Y als bedrijf?”. Het is een keuze van het bedrijf als opdrachtgever om bij online advies ook meer existentiële vragen te willen beantwoorden. Het is niet nodig als het bedrijfs-DNA (wat, hoe en waarom) op orde is.

Bij het meeste advies is het feitelijk niet nodig om het bedrijfs-DNA uit te pluizen. Tenzij dit nadrukkelijk gewenst is.

Een andere variant is het doorgroeien in de online activiteiten, omdat bijvoorbeeld de online verkoop goed gaat en uitgebouwd kan worden. Aan zo’n case zitten technische aspecten en marketing- en communicatie-elementen.

De conclusie is dat online advies nogal wat kan betekenen. Definieer als bedrijf altijd vooraf wat er bereikt wil worden, welke middelen er reeds zijn en welke niet en waar de huidige knelpunten zitten.

Betekenisvol advies

MultiMedialist spart graag met uw bedrijf over de online mogelijkheden. Een advies kan daarbij altijd worden omgezet in concrete uitvoering welke u dan uitbesteed. Dat betekent bijvoorbeeld de regie over het verbeteren of uitbouwen van de centrale bedrijfswebsite. Of de opzet van nieuwe sites ten behoeve van nieuwe zakelijke activiteiten en producten. Voorts kunnen ook de sociale mediakanalen verbeterd worden om zo beter samen te werken met bedrijfswebsite.

Gaat het zoeken van online advies verder en bent u meer op zoek naar iets (r)evolutionairs dan zijn we u ook graag van dienst.

Kijk voor meer informatie en inspiratie op Diensten en Nieuws.

MultiMedialist – contact

N.B. Header photo by Hanson Lu on Unsplash | Second photo by Rohan Makhecha on Unsplash

Geef een reactie