Productontwikkeling anno 2018

PRODUCTONTWIKKELING

Eerst definiëren

Wat heeft productontwikkeling te maken met communicatie en marketing en hoe verhoudt zich dat? Basale vragen zult u denken, maar toch worden de begrippen door elkaar gehaald.

Mehdi Horstmanshoff | zaterdag 24 februari 2018

Het ontwikkelen

Bij productontwikkeling kun je denken aan uitvinden. Eerst is er niets en door een gedachte en idee kan er iets ontstaan. Neem als voorbeeld de klerenhanger. Ergens in de tijd moet iemand hebben gedacht dat het niet kunnen ophangen van kleding zorgde voor verkneukelde kleding. Dat het rommelig werd en kleding er niet beter van werd. Eureka!

Na de fase van het idee komt er een proefmodel dat getest moet worden. Hoe moet het model eruit zien en welke vorm is het meest geschikt. Wat werkt er in de praktijk en wat werkt er vooral niet. Welk materiaal is er geschikt en hoe kom ik daar aan. Wat is er nodig om het te patenteren en wat kost een patent.

Na deze fases doorlopen te hebben ontstaat er de vraag hoe dit in productie kan worden genomen. Waar moet het geld vandaan komen en wat zijn de vooruitzichten. Er zijn uiteraard vele tussenstappen gepasseerd met mislukkingen en verkeerde keuzes. Dat hoort erbij.

Het product vermarkten

Marketing als begrip is terug te voeren naar het kunnen vermarkten. Dus methoden gebruiken om het bestaande product aan de man te brengen. Het betekent ook de markt onderzoeken op de veronderstelde verwachtingen. Wat kan het product toevoegen en is het effectief of praktisch zoals gedacht en verwacht.

Het in de markt zetten kan in een verhaal, denk aan ‘storytelling’ of wat meer direct met het noemen van productkenmerken. Daarnaast zijn er uiteraard nog meer wegen te bewandelen. Communicatie speelt daarin een cruciale rol. De planning en het budgetteren hiervan zijn evenzo belangrijk en dienen als basis en routeplanning.

No. 1 Het proces van het creëren en leveren van toegevoegde waarde kunnen we marketing noemen. Dat betekent behoeftenonderzoek en de vertaling hiervan in diensten en producten.

Hierbij moet worden aangetekend dat marketing aanvankelijk werd gezien als alle activiteiten gericht op het bevorderen van diensten en producten. Dat kan zijn in de vorm van ruil, uitwisseling, levering en afname. Belangrijk is in ieder geval dat marketing en productontwikkeling twee verschillende takken van sport zijn en niet te vergelijken met elkaar.

Wel hebben ze elkaar nodig en kunnen elkaar goed gebruiken. Het ontwikkelen van een product heeft door het creatieve aspect iets interessants, omdat er gecreëerd wordt. Er wordt iets geschapen dat er nog niet was en kan tot leven komen. Dat heeft iets magisch in zich.

Is dat het?

Nee, niet helemaal. Productontwikkeling is inmiddels breder te trekken. Je zou het kunnen zien als het gehele proces van de conceptontwikkeling, het ontwerpen en de productie. Daarnaast ook de strategie- en organisatieontwikkeling die ermee gepaard gaan. En dan zijn er nog de marketing en uitbating van het nieuwe product, dienst of service.

Productontwikkeling anno 2018-Blog Nieuws MultiMedialist Mehdi Horstmanshoff

De gedachte aan een nieuw product zal eerst in een concept verkend moeten worden. Tegelijkertijd moet worden nagedacht over het patenteren en zal de markt verkend moeten worden. Dan wordt vastgesteld wat de kernkosten zijn van productie (testproductiefase en standaard productie). Hoe zit het de markt, is deze vol of verzadigd of moeilijk in te komen? En dan vaststellen welke actie en kosten er nodig zijn om het product te lanceren. Maakt dit het product levensvatbaar en is het uitvoerbaar?

No. 2 Marketing betekent ook de ontwikkeling van de meest optimale strategie. Het doel hiervan is de verkoop van diensten en producten te bevorderen.

Er mag niet worden vergeten dat een prototype uitvoerig getest moet worden. Eerst in een computermodel en vervolgens gefaseerd in meerdere prototypen. Voldoet het beoogde product en wordt voldaan aan eventuele standaarden of zet het juist een nieuwe standaard. Dit alles betreft nog maar de levensvatbaarheid en ontwikkeling.

Dan zijn daar vervolgens de merkontwikkeling, de “branding”, de verpakking en de productpresentatie. Ook hier zal eerst getest moeten worden. Werkt de visuele taal? Hoe zijn de verhoudingen en is er sprake van een logo en huisstijl, het kleurgebruik enz.? Het product zal beschermd moeten worden. Is dit binnen afzienbare tijd te regelen en is de bescherming ook daadwerkelijk te handhaven?

Tenslotte moet het nieuw ontwikkelde product geproduceerd en gepromoot worden. Al met al kun je stellen dat één persoon eigenlijk nooit een productontwikkelaar kan zijn.

Inzicht is overzicht

MultiMedialist heeft ervaring opgedaan in diverse fases van productontwikkeling. Bij bestaande producten [legacy] die nieuwe fases en andere tijden ingingen, maar ook bij compleet nieuwe ontwikkelingen en doorontwikkelingen van verbeterde producten.

Omdat er door kennis, ervaring en interesse inzicht en overzicht is ontstaan in de verschillende fases bij productontwikkeling, is MultiMedialist in staat het overzicht te behouden en (deel)processen aan te sturen.

Heeft uw bedrijf behoefte aan een al dan niet tijdelijke en sturende factor in productontwikkeling, dan zijn we u graag van dienst. We nodigen u daarom uit om contact te leggen en van gedachten te wisselen.

MultiMedialist – contact

Geef een reactie